SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 24/2021

28. oktober 2021
Repræsentantskabsmøde

Dansk Told & Skatteforbund afholdt repræsentantskabsmøde den 26. og 27. oktober 2021 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Læs beretningen – status på forbundets virksomhed – her og udtalelses fra repræsentantskabsmødet her.

Henrik Lüthje, Valgenhed Høje Taastrup, havde fremsat forslag om, at resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne fremover skal sendes til urafstemning blandt forbundets medlemmer.

Efter behandling i forbundets hovedbestyrelse på mødet den 25. oktober 2021 indstillede hovedbestyrelsen til repræsentantskabet, at behandling af forslaget blev udskudt til kongressen i 2023, hvor der så ville kunne blive fremlagt forskellige modeller til behandling på kongressen.

Indstillingen var begrundet i, at en beslutning om urafstemning i givet fald bør indarbejdes som en ændring af forbundets vedtægter, og det kan kun ske på en kongres. Samtidig vil en behandling i 2023 også være tidlig nok, da de næste aftale- og overenskomstforhandlinger først er i 2024.

Henrik Lüthje erklærede sig enig i denne udskydelse – men fandt det vigtigt, at debatten om forslaget allerede nu blev sat i gang også blandt medlemmerne i forbundets Valgenheder.

Regnskabet for 2020 blev foreløbig godkendt – den endelige godkendelse sker på kongressen i 2023. Se regnskabet for 2020 her.

Tine Todsen blev valgt som nu næstformand for TR-Fagforum Person. Bjarne Andersen blev valgt som formand og Sven Åge Andersen som næstformand for TR-Forum Borger og Virksomhedskontakt.

Hent NYT fra DTS nr. 24/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14