SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 25/2021

9. november 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2021. På mødets dagsorden var bl.a. følgende emner:

Opfølgning på repræsentantskabsmødet
Hovedbestyrelsen gennemgik og prioriterede indsatsen på de forskellige områder, der indgik i beretningen på repræsentantskabsmødet i oktober – herunder bl.a.

  • Fremtidens arbejdsplads – herunder vilkår for hjemmearbejde.
  • Fokus på faglighed – herunder bl.a. styrkelsen af skattekontrollen og genskabelsen af tilliden til Skatteforvaltningen.
  • Sikring af skattefagligheden ved rekruttering af nye medarbejdere og gennem kompetenceudvikling af allerede ansatte.
  • Forslag, der kan danne grundlag for regelforenkling.
  • Skatteministeriets økonomiske rammer i de kommende år.
  • Løn – herunder tillægsforhandlingerne i 2022 og igangsættelse af forbundets lønpolitiske udvalg omkring ønsker til fremtidigt lønsystem.

Hovedbestyrelsen havde på den baggrund en bred drøftelse af forbundets indsats og projekter på de forskellige områder i den kommende tid.

Konstituering
Hovedbestyrelsen genkonstituerede Linda Severinsen som formand for TR-Fagforum Jura under Skattestyrelsen.

Mødeplan
Hovedbestyrelsen besluttede følgende mødeplan for 2022:

Hovedbestyrelsesmøder:

11. januar (fysisk)
8. februar (Teams)
15. marts (fysisk)
4. april (fysisk)
3. maj (Teams)
7.-8. juni (fysisk)
15. august (Teams)
5. september (fysisk)
24. oktober (fysisk)
14. november (Teams)
5.-6. december (fysisk)

Tillidsrepræsentantkonference:

15.-16. marts

Repræsentantskabsmøde:

25.-26. oktober

Hent NYT fra DTS nr. 25/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14