SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 26/2021

30. november 2021
Virtuelt orienteringsmøde om skattefaglig efter- og videreuddannelse

Administrations- og Servicestyrelsen afholder den 2. december 2021 virtuelt orienteringsmøde om skattefaglig efter- og videreuddannelse på akademiuddannelse i skatter og afgifter, diplomuddannelse i skat samt master i skat.

Dansk Told & Skatteforbund opfordrer medlemmer og personaleledere til at deltage i orienteringsmødet som led i forberedelse til PULS/MUS 2022 i Skatteministeriets styrelser m.v.

Mere information findes på det interne SharePoint.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anette Albrechtsen, aa@dts.dk


Virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV

Dansk Told & Skatteforbund afholder i samarbejde med FTFa virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV.

Medlemsmødet afholdes tirsdag den 14. december 2021, kl. 15.00-16.15.

Der er tilmeldingsfrist den 9. december 2021. Deltagerne vil modtage link til mødet senest den 13. december 2021. Vær opmærksom på selv at booke mødet i kalenderen.

I tilmeldingen bedes skrevet Virtuelt medlemsmøde om kompetencer, ansøgning og CV i emnefeltet samt anført navn og mailadresse til brug for mødet. Tilmelding bedes ske til Medlemsarrangement@dts.dk

På medlemsmødet vil den primære vinkel være at få beskrevet sine kompetencer så præcist og aktuelt som muligt i forhold til det konkret stillingsopslag. Viden om kompetencer til brug for ansøgning og CV kan også anvendes i andre sammenhænge fx som forberedelse til PULS, 1:1 samtaler eller ved ny personaleleder m.v.

Medlemsmødet er tilsvarende to tidligere møder om samme emne, der er gennemført i 2021, så dette er en mulighed for dem, som ikke tidligere er nået med.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Told & Skatteforbund på medlemsarrangement@dts.dk


Diplomuddannelse i skat

Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole havde tilmeldingsfrist den 15. november 2021 på moduler på diplom i skat i foråret 2022. Det er fortsat muligt at tilmelde sig frem til modulstart.

Se oversigt her:

thumbnail_Diplom i skat f2022 København og Aalborg

thumbnail_Diplom i skat f2022 Fredericia og blended learning


Professionshøjskolen VIA
Professionshøjskolen VIA har en række forskellige tilmeldingsfrister henholdsvis 20. december 2021, 1. februar 2022 samt 10. januar 2022 for afgangsprojekter.

Se oversigt over moduler, som udbydes i foråret her.


Statens kompetencefond åbner op for ansøgninger 1. februar 2022

I forhold til at der åbnes op for ansøgning til kompetencefondsmidler i Statens Kompetencefond den 1. februar 2022 henledes opmærksomheden på, at det herefter er muligt at søge midler til moduler, der har startdato efter 1. februar 2022, hvis der ikke allerede er søgt om midler.


Master i skat

Aarhus Universitet

Der er tilmeldingsfrist 1. december 2021 hos Aarhus Universitet til forårsmodulerne momsret (som udbydes for sidste gang på Aarhus Universitet) og masterprojekt.

Det kan være relevant også at have fokus på efterårets moduler og forår 2023, hvis planen er at afslutte et masterforløb på Aarhus Universitet, da det er allersidste masterprojekt-modul i foråret 2023 på Aarhus Universitet.

Copenhagen Business School (CBS)

Der er tilmeldingsfrist 1. december 2021 hos CBS til forårets moduler på master i skat. Hvis der er ledige pladser, er der mulighed for at blive optaget efter tilmeldingsfristen men inden modulstart.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anette Albrechtsen, aa@dts.dk

Hent NYT fra DTS nr. 26/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14