SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 27/2021

3. december 2021
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde den 7. og 8. december 2021. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • PULS og tillægsforhandlinger 2022
 • Fremtidens arbejdsplads
 • Corona-situationen
 • Finanslov ´22
 • Kontroletape 3
 • Program styrket faglighed
 • Status vedrørende diplom i skat og professionsbachelor i skat
 • Status vedrørende strategiarbejdsgrupperne
 • Forbundets lønpolitiske udvalg – kommissorium
 • Valg af tillidsrepræsentanter
 • Ferieboliger
 • Økonomi
 • Nyt fra kredse, TR-fora og udvalg
 • Nyt fra sekretariatet

Hent NYT fra DTS nr. 27/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14