SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 9/2022

5. april 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde mandag den 4. april 2022. På mødet var bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlingerne
Hovedbestyrelsen drøftede status på tillægsforhandlingerne, som for tiden foregår rundt omkring i Skatteforvaltningens styrelser.

Processen omkring tillægsforhandlingerne skal også evalueres gennem en dialog mellem Administrations- og Servicestyrelsen og personaleorganisationerne.

Kontroletape 3
Placering af opgaverne som konsekvens af Kontroletape 3 i forbindelse med styrkelsen af skattekontrollen er nu meldt ud. I forbindelse med Kontroletape 3 oprettes der to nye adresser i Ringe og Slagelse.

Personaleorganisationerne har været i dialog med Skattestyrelsens ledelse omkring bemanding af de nye adresser – herunder omkring de opgaver, der skal flyttes fra andre adresser.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at flytte med opgaven til en ny adresse, så har ledelsen lovet, at der vil komme en tilkendegivelsesrunde inden for fagdirektørområdet, hvor man går i dialog med medarbejderen omkring at finde nye arbejdsopgaver på adressen.

Hvis berørte medlemmer ikke får dette tilbud, opfodres de til at kontakte deres tillidsrepræsentant. Tilsvarende hvis det ikke er muligt at finde et nyt job inden for fagdirektørområdet på adressen.

Fusionsforhandlinger med TAT
Der har været et indledende møde med formanden og næstformanden for TAT (Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd), som har henvendt sig til Dansk Told & Skatteforbund omkring mulighederne for en fusion, hvor TAT bliver en del af Dansk Told & Skatteforbund.

Det er aftalt, at der som opstart på fusionsforhandlingerne, afholdes et fælles møde mellem TAT´s bestyrelse og Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse den 8.-9. juni 2022.

Webinar om pensionsplanlægning
PFA afholdt i samarbejde med Dansk Told & Skatteforbund et webinar om pensionsplanlægning, der var et tilbud til forbundets medlemmer på 58+.

Webinaret var en succes og viste, at der er mange af forbundets medlemmer, der går i tanker om planlægning af pensionering indenfor en overskuelig årrække og derfor er interesseret i planlægning af seniortilværelsen ud fra informationer om pension, seniorordninger m.v. Forbundet vil derfor i dialog med PFA se på mulighederne for gentagelse af tilbuddet om webinar på et senere tidspunkt.

Ny forbedret pensionsaftale med PFA

Dansk Told & Skatteforbunds centralorganisation CO10 har i samarbejde med PFA forbedret pensionsordningen i PFA for forbudnets medlemmer pr. 1. april 2022.

Her kan du læse, hvad det konkret betyder for dig – og samtidig blive klogere på dine muligheder for rådgivning i PFA.

Med den forbedrede ordning følger også vores eget pensionssite hos PFA, hvor du altid kan finde relevante informationer.  

Som medlem af Dansk Told & Skatteforbund skal det være attraktivt for dig at have en solid pensionsordning. CO10, har sammen med en ekstern rådgiver undersøgt markedet for at tilbyde deres medlemsorganisationer og deres medlemmer de bedste vilkår. Det har resulteret i, at CO10 og PFA nu har aftalt forbedringer, som giver medlemmerne en bedre pensionsordning. Der er forskellige forbedringer i forhold til, om du er ansat under overenskomst eller som tjenestemand, men fælles for alle medlemmer er PFA’s stærke rådgivningskoncept og digitale løsninger.

”Pensionen er rigtig vigtig, og det er helt afgørende, at du som medlem altid har en opdateret og så attraktiv pensionsordning som muligt. Derfor er jeg rigtig glad for, at CO10 og PFA er blevet enige om den forbedrede ordning”, siger forbundsformand Jørn Rise.  

Hvis du er overenskomstansat

Hvad er forbedret:

  • PFA Erhvervsevne bliver nu automatisk tilpasset dit lønniveau
  • Dækning for børn udvides, herunder mere fleksibilitet for børnepension
  • Reduktion af investeringsomkostninger – mere til din opsparing

Få mere information på webinar eller fysiske informationsmøder med PFA:

Du kan høre mere om forbedringerne og dine muligheder i PFA på et webinar. Der er flere muligheder for at deltage:

·         Onsdag den 20. april 8.15-9.00 – Tilmeld dig her.

·         Torsdag den 21. april 15.15-16.00 – Tilmeld dig her.

Obs:

Tilmelder du dig webinaret og ikke kan deltage, så har du mulighed for at se en optagelse af webinaret, som bliver eftersendt til dig på mail.

Du kan deltage i et fysisk informationsmøde på en af følgende dage:

Tirsdag den 10. maj klokken 16:30 – 18:00 på Hotel Scandic Århus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V.

Onsdag den 11. maj klokken 16:30 – 18:00 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

Torsdag den 12. maj klokken 16:30 – 18:00 hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø

Tilmeld dig her.

De fysiske informationsmøder vil kun blive afholdt, hvis der er tilmeldt minimum 25 deltagere.

Læs mere om forbedringerne for overenskomstansatte her.

Hvis du er tjenestemand og har en supplerende pension i PFA

Hvad er forbedret:

  • Reduktion af investeringsomkostninger – mere til din opsparing

Få mere information på webinar med PFA:

Du kan høre mere om din forbedrede pensionsordning og dine muligheder i PFA på et webinar. Det afholdes onsdag den 1. juni klokken 15.15 – 16.00 - Tilmeld dig her.

Obs:

Tilmelder du dig webinaret og ikke kan deltage, så har du mulighed for at se en optagelse af webinaret, som bliver eftersendt til dig på mail.

Læs mere om forbedringerne for tjenestemandsansatte her.

Hent NYT fra DTS nr. 9/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14