SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 14/2022

16. august 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 15. august 2022. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Tillægsforhandlingerne 2022
Hovedbestyrelsen drøftede proces og forløb af årets tillægsforhandlinger i Skatteforvaltningen.

Hovedbestyrelsen pegede på en række ting, der kan forbedres ved de kommende tillægsforhandlinger, og som derfor indgår i evalueringsdrøftelserne med Administrations- og Servicestyrelsen – bl.a. sikring af, at der på forbundets område sker en adskillelse af honorering af merarbejde til special- og chefkonsulenter og tillæg efter Ny Løn.

Lønpolitik
Den aktuelle lønpolitik er fra 2015 og derfra tilbage fra SKATs tid. Ledelsen ønsker derfor en ny lønpolitik for Skatteforvaltningen.

Dansk Told & Skatteforbund er godt tilfreds med indholdet i den nuværende lønpolitik og mener derfor, at der alene skal være tale om redaktionelle justeringer som en konsekvens af, at der nu er tale om syv styrelser.

Fusionsgruppe TAT/DTS
Arbejdet med drøftelser af rammerne for samt planlægning af en fusion af TAT (Tekniske og Administrative Tjenestemænd) og DTS går nu i gang.

Der etableres en fusionsgruppe, hvor hovedbestyrelsen udpegede forbundsformand Jørn Rise, næstformand Allan Christensen, chefkredsformand Bjarne Madsen samt chefrådgiver Ole Pedersen som forbundet repræsentanter.

Der stiles mod gennemførelse af en fusion i 1. halvår 2023.

Repræsentantskabsmøde 2022
Dansk Told & Skatteforbunds repræsentantskabsmøde afholdes den 25. og 26. oktober 2022 i Vejle.

Hovedbestyrelsen godkendte forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet, og repræsentanterne vil nu blive indkaldt.


Ledige pladser på Diplom i skat, Tilsyn og kontrol i Aalborg

Københavns Professionshøjskole har valgt at oprette et ekstra hold på valgfaget Tilsyn og kontrol i Aalborg i efteråret 2022

Årsagen er, at de lempelser, der er sket af optagelseskravene pr. 1. juli (bortfald af krav om 2 års erhvervserfaring på diplom i skat) betyder, at der i Nordjylland er flere medarbejdere, som arbejdsgiveren gerne vil have med på modulet.

Det betyder, at der er ledige pladser på det ekstra hold. Det oprindelige hold har været lukket for tilmeldinger længe, fordi det var fyldt op, men nu er der altså mulighed for at komme med, hvis man ikke har nået at tilmelde sig det oprindelige hold.

Der er åben for tilmeldinger på dette her.

Undervisningen starter fredag den 2. september og afsluttes med prøver den 14. og 15. december.

Hent NYT fra DTS nr. 14/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14