SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 15/2022

13. september 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde den 19. september 2022. På dagsordenen er bl.a.:

 • Status på periodeprojekt om nye lønsystemer i staten
 • Seniorordninger i Skatteforvaltningen
 • Repræsentantskabsmøde 25. – 26. oktober 2022 – status
 • Lønpolitik – igangværende forhandlinger
 • Kontrolpakken – status – fastholdelse/rekruttering
 • TAT/DTS – fusion – status
 • Arbejdsmiljøudvalgets arbejde med APV/MTU
 • Statens arbejdspladser – energikrise/DTS Arbejdsmiljø
 • Nyt fra kompetence
 • Nyt fra kredse, TR-fora og udvalg
 • Nyt fra sekretariatet
 • Økonomi
Overenskomstparters forskningsprojekt indsamler viden om kompetenceudvikling for 55+

I uge 37 udsender de statslige overenskomstparters sekretariatet, Kompetencesekretariatet, sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) et spørgeskema til 51.000 medarbejdere på 55 år og derover.

Overenskomstparterne besluttede ved OK21 at undersøge de faktorer, der kan understøtte at flere medarbejdere på 55 år og derover deltager i kompetenceudvikling.

Kompetencesekretariatet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samarbejder om denne undersøgelse, der skal indsamle viden om muligheder, motiver og barrierer for kompetenceudvikling for statsansatte på 55 år og derover. Undersøgelsen skal give et stærkt og vidensbaseret grundlag for det videre arbejde med at fremme muligheder for kompetenceudvikling i staten.

Hvis du er ansat i staten og 55 år eller derover, håber vi meget, at du har lyst til at deltage i undersøgelsen og være med til at gøre os klogere på muligheder for kompetenceudvikling i denne del af arbejdslivet. Du vil modtage undersøgelsen via din e-Boks.

Har du lyst til at læse mere om undersøgelsen – så se her.

Hent NYT fra DTS nr. 15/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14