SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 17/2022

20. oktober 2022
Hovedbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde den 24. oktober 2022.

På mødets dagsorden er gennemgang af materialet til repræsentantskabsmødet, som afholdes den 25. og 26. oktober 2022 på Vejle Center Hotel.

På repræsentantskabsmødet bliver der givet en status over forbundets arbejde siden repræsentantskabsmødet i 2021, som repræsentanterne får mulighed for at debattere.

Repræsentantskabet skal tage principiel beslutning til, om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlinger fremover skal sendes til egentlig urafstemning blandt medlemmerne. Hvis repræsentantskabet beslutter det, skal det efterfølgende godkendes på kongressen som et forslag til ændring af vedtægterne.

Der vil blive givet en orientering om drøftelserne om en fusion mellem forbundet og TAT – Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd.

Forbundets regnskab for 2021 skal debatteres og foreløbigt godkendes. Den endelige godkendelse sker først på kongressen i 2023.

Endelig skal der ske suppleringsvalg til formands- og næstformandsposter i TR-fora og TR-fagfora, som er blevet vakante siden repræsentantskabsmødet i 2021. Til ingen af posterne er der kommet flere kandidater, så de kandidater, der har meldt sig, er valgt uden modkandidater.

Det betyder valg af følgende:

  • Stine Palmelund som formand for TR-Fagforum Jura i Skattestyrelsen
  • Torben Baun Madsen som næstformand for TR-Forum Gæld
  • Martin Illum Rodam som formand for TR-Forum Vurdering
  • Irene Olsen som formand for TR-Forum Administration og Service

Læs mere om repræsentantskabsmødet her, hvor der også vil blive lagt yderligere materiale op under mødet.

Hent NYT fra DTS nr. 17/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14