SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 19/2022

18. november 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 14. november 2022. På drøftede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Opfølgning på repræsentantskabsmødet

Hovedbestyrelsen fulgte op på repræsentantskabsmødet den 25. og 26. oktober 2022 og drøftede i den forbindelse forbundets initiativer på de forskellige områder, der indgik i den politiske status på repræsentantskabsmødet.

Styrkelse af kontrollen
De nye adresser i Ringe og Slagelse med enheder fra Skattestyrelsen, som blev aftalt i forbindelse med etape 3 i kontrolpakken, er nu etableret og i drift.

Kontrolpakkens etape 4 var en del af regeringens forslag til finanslov for 2023. Det forslag bortfaldt i forbindelse med udskrivelse af valget, og en ny regering vil skulle fremsætte nyt forslag til finanslov for 2023. Den endelige etablering af de planlagte nye adresser i Frederikshavn og Svendborg afventer derfor dannelsen af en ny regering og de politiske forhandlinger om finansloven for 2023.

Energikrisen
Der efterlyses fortsat gode ideer, der kan være med til at afbøde konsekvenserne af de nødvendige energibesparelser som følge af energikrisen.

Der har bl.a. været bragt forslag frem om indførelse af firedagesuger, hvor kontorerne så er lukket mandag eller fredag.

Dansk Told & Skatteforbund foretrækker i den forbindelse, at aftaler bygger på frivillighed. Ingen skal f.eks. tvinges til hjemmearbejde som følge af energikrisen.

Det er fortsat vigtigt at have fokus på, at de energibesparende initiativer ikke handler om at spare penge men om forsyningssikkerheden.

Mødeplan for 2023
Hovedbestyrelsen vedtog følgende plan for møder i 2023:

11. januar – teams
9. februar – fysisk
6. marts – fysisk
11.-12. april – hovedbestyrelsesmøde og TR-konference
20. april – fysisk
27. april – evt. ekstraordinær kongres med behandling af fusion med TAT
17. maj – teams
19.-20. juni - fysisk
14. august – fysisk
19. september – teams
23. oktober – hovedbestyrelsesmøde i forbindelse med kongres
24.-25. oktober – kongres
13. november – fysisk
11.-12. december – fysisk


Bookhus

Fra i næste uge kræver adgang til at booke ferieboliger på dts.bookhus.dk, at man accepterer Dansk Told & Skatteforbunds persondatapolitik for Bookhus.

Når man logger sig ind på DTS-ferieboliger på dts.bookhus.dk, skal man derfor sætte et ”flueben” i boksen med accept af DTS-Bookhus Persondatapolitik for at logge ind i systemet.

Persondatapolitikken kan læses under ”Informationer” på dts.bookhus.dk.

Hent NYT fra DTS nr. 19/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14