SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 21/2022

8. december 2022
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde den 5. og 6. december. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende:

Tema om løn
Som start på forberedelserne til formulering af krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2024 havde hovedbestyrelsen en temadrøftelse om løn.

Her drøftede hovedbestyrelsen bl.a. nogle af de udfordringer, der er i de nuværende aftaler og overenskomster, der er på Dansk Told & Skatteforbunds område.

Drøftelserne vil danne baggrund for det videre arbejde i forbundets lønpolitiske udvalg.

Tillægsforhandlinger 2023
Det overordnede sættemøde for hele Skatteforvaltningen har nu været afholdt ved møde i Skatteforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg. Udgangspunktet vil også i 2023 være, at der afsættes 1% af lønsummen til varige tillæg og 2% til engangstillæg.

Processen med afholdelse af sættemøde i de enkelte styrelser er gået i gang og vil løbe over den kommende tid, hvor proces m.v. for tillægsforhandlingerne aftales mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne i de enkelte styrelser.

Valg af tillidsrepræsentanter i 2023
På baggrund af medlemstallet i valgenhederne samt særlige behov for valg af yderligere tillidsrepræsentanter i nogle valgenheder, fastlagde hovedbestyrelsen hvor mange tillidsrepræsentanter, der kan vælges i valgenhederne ved de ordinære valg i 1. kvartal 2023.

Det lykkedes at imødekomme alle de ønsker, som valgenhederne havde indsendt omkring antallet af tillidsrepræsentanter i 2023.

Priserne på ferieboligerne
Som alle andre er forbundet også udfordret af stigende udgifter til el og opvarmning i ferieboligerne.

Da driften skal hvile i sig selv, gav hovedbestyrelsen derfor sekretariatet bemyndigelse til at justere priserne. Prisjusteringerne træder først i kraft fra 1. maj 2023. 

Hent NYT fra DTS nr. 21/2022 i pdf-format her.

hjemme ill 14