SENESTE NYT
20. september 2023

NYT fra DTS nr. 5/2023

1. februar 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde torsdag den 9. februar 2023. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

 • TAT – fusion – status
 • Tillægsforhandlingerne 2023
 • Lønregulering pr. 1. april og 1. oktober 2023
 • Professionsbachelor og diplom i skat
 • TR-konference
 • St. Bededag
 • Finanslov
 • Spørgeskemaundersøgelse fra forbundets Arbejdsmiljøudvalg
 • Diverse forhold vedr. Administrations- og Servicestyrelsen
 • Nyt fra sekretariatet
 • Nyt fra TR-fora, Kredse og udvalg

Hans Holmer ny medarbejder

Hans Holmer er i dag startet som specialkonsulent i forbundets sekretariat. Hans vil bl.a. komme til at arbejde med løn og pension.

Nina Nyboe fortsætter som vikar i en overgangsperiode, så hun være med til at sikre kontinuitet i overleveringen af arbejdsområdet til Hans.


Invitation til forsvar af ph.d.-afhandling

Forbundets medlem Lars Skriver skal den 9. februar kl. 13.00 forsvare sin ph.d.-afhandling. Lars inviterer i den forbindelse interesserede til at overvære forsvaret:

Emnet for afhandlingen er: Masseforvaltning af årsopgørelser i et oplysningsfrit skattesystem - en retlig undersøgelse af de processuelle regler for skattemyndighedernes masseafgørelser.

I kan læse mere om min ph.d.-afhandling på dette link: https://jura.ku.dk/ansatte/phd?pure=da/persons/631296 Det er en forvaltningsretlig afhandling, som udover de forvaltningsretlige regler også inddrager de skatteforvaltnings- og databeskyttelsesretlige regler.

Afhandlingen indeholder en undersøgelse af regelsættet for Skattestyrelsens masseforvaltning af årsopgørelser til de cirka 4,4 mio. skatteydere, hvor skatteyderne er oplysningsfritagne om indberetningspligtige indkomster og fradrag. I afhandlingen undersøges bl.a. det oplysningsfrie skattesystem, rækkevidden af oplysningsfritagelsen, indberetningspligter, årsopgørelser, vejledningspligten, undersøgelsesprincippet og indberetningskontrol. Resultatet af undersøgelsen af gældende ret er retspolitiske overvejelser, som præsenteres i form af forslag til lovændringer m.v.

Bedømmelsesudvalget består af formand, professor i forvaltningsret Michael Gøtze fra Københavns Universitet, professor i skatteret Jane Bolander fra Copenhagen Business School og professor i forvaltningsret Hans Petter Graver fra Oslo Universitet.

Et uddrag fra bedømmelsesudvalgets udtalelse lyder: ”De fleste dele af de retsdogmatiske analyser fremstår som solide, indsigtsfulde og præcise. Selv om forfatterens delanalyser ikke er fejlfrie, repræsenterer de som helhed en værdifuld bestræbelse i retning af at transformere og operationalisere udvalgte generelle retsgrundsætninger til en kompleks virkelighed i et lovgivervalgt oplysningsfrit skattesystem. Set i en dansk optik indeholder afhandlingen vigtige pointer og diskussioner, som tilfører fagområdet værdi, og som har videnskabelig nyheds- og nytteværdi."

Forsvaret finder sted på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København, som ligger tæt på Islands Brygge Metrostation. Forsvaret kan også tilgået online via Teams, se link i denne invitation: https://jura.ku.dk/phd/kalender/2023/lars-skrivers-phd-forsvar/

Det vil glæde mig, hvis du har tid og lyst til at overvære forsvaret.

Du er meget velkommen til at videresende min invitation til kolleger i dit kontor eller andre, der måtte have interesse for mit ph.d.-forsvar.

Bedste hilsener

Lars Skriver

Ph.d.-stipendiat

Hent NYT fra DTS nr. 5/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14