SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 7/2023

10. februar 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde torsdag den 9. februar 2023. På mødet var der bl.a. følgende emner:

Fusionen med TAT
TAT har en intern proces, hvor der er indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde den 14. februar 2023 med valg af ny bestyrelse på dagsordenen.

I respekt for TAT´s interne proces er forhandlingerne om en fusion stillet i bero indtil videre.

TAT har tilkendegivet, at målet fortsat er en fusion med Dansk Told & Skatteforbund, og hovedbestyrelsen bekræftede, at det også er forbundets mål under forudsætning af, at der kan opnås enighed om grundlaget.

Tillægsforhandlingerne
Hovedbestyrelsen drøftede status på de aktuelle tillægsforhandlinger i Skatteforvaltningens styrelser og de erfaringer, der indtil nu er i forbindelse med processen.

Forhandlingerne sker på grundlag af lønlister fra december måned. Hvis man har skiftet afdeling efterfølgende – eller måske har skiftet personalelinje efter bestået diplom i skat – skal der ske en manuel flytning i Administrations- og Servicestyrelsens it-system, så den pågældende kan forhandles der, hvor man nu hører til.

Der har rundt omkring i styrelserne været udmeldinger omkring det antal seniordage, der kan indgås aftale omkring. Ifølge overenskomsten skal antallet aftales ud fra en individuel vurdering og kan ikke på forhånd begrænses. Spørgsmålet har været bragt op for flere styrelsesdirektører, som har afvist, at der har været centrale udmeldinger om begrænsninger, men da det kan konstateres, at nogle ledere fortsat tager udgangspunkt i andre retningslinjer end dem, der er aftalt ved overenskomsten, vil forbundet bringe spørgsmålet op overfor departementschefen.

Der har været efterspurgt lønstatistikker på forbundets område. Sekretariatet vil se på muligheden for at lave generelle lønstatistikker for medlemmerne i styrelserne, som respekterer GDPR.

Diplom i skat
Forud for årets PULS har forbundet gennem tillidsrepræsentanterne distribueret materiale om mulighederne i diplom i skat.

Materialet har også været repræsenteret for repræsentanter for direktionerne i Skatteforvaltningens styrelser, og det er her generelt blevet modtaget positivt.

Arbejdsmiljøudvalgets spørgeskemaundersøgelse
Der har været nogle tekniske problemer i forbindelse med udsendelse af link til Arbejdsmiljøudvalgets spørgeskemaundersøgelse.

Der arbejdes nu på en ny løsning for udsendelse, men det vil sandsynligvis først ske i slutningen af februar.

Hent NYT fra DTS nr. 7/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14