SENESTE NYT

NYT fra DTS nr, 9/2023

7. marts 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde mandag den 6. marts 2023. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Fusion med TAT
Arbejdet med udarbejdelse af et grundlag for en fusion mellem Dansk Told & Skatteforbund og Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd, TAT, fortsætter nu efter valg af ny bestyrelse for TAT.

Der har været afholdt møde i fusionsgruppen, og der er enighed om en revideret tidsplan for det videre arbejde, så en fusion først ventes at skulle behandles på en ekstraordinær kongres i løbet af november 2023.

Grundlaget for fusionen vil være et af emnerne på forbundets tillidsrepræsentantkonference den 12. april 2023.

Store Bededag
Hovedbestyrelsen tager afstand til det forløb, der nu har ført til afskaffelsen af St. Bededag fra 2024 – og i særlig grad, at regeringen ikke har ønsket at drøfte alternativer med arbejdsmarkedets parter f.eks. gennem trepartsforhandlinger, inden beslutningen blev truffet.

Hovedbestyrelsen må dog samtidig konstatere, at en del af forbundets medlemmer bakker op om beslutningen om at afskaffe St. Bededag som helligdag og fremover gøre det til en almindelig arbejdsdag.

Dansk Told & Skatteforbund respekterer naturligvis, at et flertal i Folketinget kan vedtage at afskaffe helligdagen – men finder, at regeringen burde have etableret en dialog med arbejdsmarkedets parter for at finde en løsning, der respekterede den danske model.

OK ´24
Der er i løbet af de seneste par uger indgået en række forlig ved overenskomstforhandlingerne på det private område, hvor der er aftalt pæne lønstigninger.

Overenskomsterne får ikke umiddelbart afsmitning på lønudviklingen i staten i år, men lønudviklingen på det private arbejdsmarked vil givet indgå som et element ved de kommende aftale- og overenskomstforhandlinger på statens område, som påbegyndes i begyndelsen af 2024.

I forbundet forberedes behandlingen af krav til forhandlingerne i 2024, hvor der bl.a. vil blive lagt vægt på, at der afsættes midler til de lokale forhandlinger mellem Dansk Told & Skatteforbund/CO10 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om konkrete lønforhold i Skatteministeriets styrelser.

Udgangspunktet vil være en liste med en række ikke-indfriede krav fra de seneste aftale- og overenskomstforhandlinger, hvor der ikke blev afsat midler til disse lokale forhandlinger – suppleret med nye krav på baggrund af udviklingen. Det gælder f.eks. omkring lønindplaceringen af nyuddannede professionsbachelorer i skat.

Seniorordninger
Dansk Told & Skatteforbund har fortsat fokus på medlemmernes mulighed for at få mulighed for seniordage efter en konkret og individuel vurdering, hvor der ikke på forhånd er indbygget begrænsninger som strider mod det, der blev aftalt ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2021.

Som Administrations- og Servicestyrelsen også har præciseret overfor lederne i Skatteforvaltningen er rammerne, at der efter en individuel vurdering kan indgås aftaler om op til 12 seniordage for ansatte, der er fyldt 62 år.

Farvel til Jens
Hovedbestyrelsesmødet var det sidste i en lang række for Jens Norlund, som har besluttet at gå på pension og derfor stopper som tillidsrepræsentant ved generalforsamlingen i Valgenhed København – Osvald Helmuths Vej den 29. marts 2023.

Jens har været engageret i det landsdækkende arbejde som tillidsrepræsentant med få ophold siden 1992 – senest som medlem af hovedbestyrelsen i en ubrudt periode på snart 20 år siden april 2003 – og har gennem alle årene bidraget til arbejdet i hovedbestyrelsen med glimt i øjet og stort engagement. I mange år som repræsentant for medlemmerne i styrelsen og siden 2018 for medlemmerne i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Administrations- og Servicestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden og departementet.

Tak til Jens for de mange år på centrale poster som tillidsrepræsentant i Dansk Told & Skatteforbund.

Hent NYT fra DTS nr. 9/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14