SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 12/2023

22. maj 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde onsdag den 17. maj 2023. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Styrkelse af skattekontrollen
Regeringen har nu indgået aftale med en række partier i Folketinget om kontroletape 4 for styrkelse af skattekontrollen.

Aftalen skaber grundlaget for oprettelsen af to nye skattecentre i Frederikshavn og i Svendborg og styrkelse af kontrolindsatsen med 250 nye medarbejdere. De nye skattecentre ventes på plads i oktober 2023.

Skattestyrelsen vil nu indlede en dialog med personaleorganisationerne omkring opgaver og bemanding af de nye centre. Dansk Told & Skatteforbund har en forventning om, at der – som ved de tidligere faser af styrkelse af skattekontrollen – kan ske bemanding af de nye enheder, uden der bliver tale om uansøgte forflyttelser over større afstande.

Som et led i aftalen sker der også en styrkelse af Toldstyrelsen med 37 årsværk.

OK24
Hovedbestyrelsen havde en bred drøftelse om indholdet og prioriteringen af forbundets krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2024 på baggrund af de forslag og ideer, der er kommet fra bl.a. kredse, TR-fora og valgenheder.

Arbejdet med kravene fortsætter nu i sekretariatet på baggrund af drøftelserne i hovedbestyrelsen.

Den endelige behandling af forbundets krav, inden de sendes videre til Centralorganisationen CO10, vil ske på hovedbestyrelsesmødet i august.

Fusionen med TAT
Hovedbestyrelsen drøftede status på arbejdet med forberedelse af en fusion mellem Dansk Told & Skatteforbund og TAT.

Den nedsatte fusionsgruppe afholder møde den 26. maj, hvor det endelige fusionsoplæg forventes at komme på plads. Herefter skal hovedbestyrelsen behandle fusionsoplægget på hovedbestyrelsesmødet i juni 2023.

Der sigtes mod endelig behandling af fusionen på en ekstraordinær kongres den 15. november 2023.

Professionsbachelor i skat
For at styrke optaget af studerende på professionsbachelor i skat har Dansk Told & Skatteforbund iværksat en række initiativer.

Forbundet står bag hjemmesiden professionsbacheloriskat.dk og de tilknyttede profiler på facebook og Instagram, hvor der informeres om uddannelsen med det mål, at flere vil blive opmærksomme på og interesserede i uddannelsen i forbindelse med ansøgning om optagelse på videregående uddannelser primo juli 2023.

Alle forbundets medlemmer er meget velkomne til at dele og like opslag om uddannelsen på de sociale medier.

Hent NYT fra DTS nr. 12/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14