SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 20/2023

20. september 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 19. september 2023. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

OK 24
Forbundets bruttokrav er nu sendt til centralorganisationen og indgår sammen med kravene fra de øvrige organisationer i den interne behandling i CO10´s bestyrelse.

Der er løbende en dialog mellem forbundets sekretariat og CO10´s sekretariat i SKAF omkring kravene.

Kravene og deres prioritering behandles også løbende i hovedbestyrelsen, og det må forventes, at nogle af kravene på bruttolisten vil udgå, inden de endelige krav bliver fastlagt i løbet af oktober i CO10 og senere i Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), som forhandler på hele statens område.

Kongres 2023
Forberedelserne til Dansk Told & Skatteforbunds kongres den 24. og 25. oktober 2023 er i fuld gang. Materialet til kongressen bliver løbende lagt på forbundets hjemmeside.

Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af forslaget om ændring af den kollektive gruppelivsordning til en ordning, hvor der i højere grad bliver tale om mulighed for frit valg. På baggrund af drøftelsen udarbejdes der nu et revideret forslag til kongressen.

Forslaget vil snarest blive lagt på hjemmesiden, og der vil blive informeret om det i et NYT fra DTS.

Der er allerede modtaget en række kandidatlister til de valg, der skal ske på kongressen – bl.a. af formænd og næstformænd for de styrelsesrettede tillidsrepræsentantfora og fagfora i Skattestyrelsen. Fristen for indsendelse af kandidatlister er den 26. september 2023.

Nyt hovedbestyrelsesmedlem
Kim Jensen, Ribe, er valgt som ny kredsformand for Kreds II (Syd) efter Anita Illum. Kim Jensen er derfor nyt medlem af forbundets hovedbestyrelse.

+58 møder
Forbundet er i samarbejde med PFA gået i gang med afholdelse af +58 møder for medlemmer og deres partner rundt omkring i landet.

De fysiske møder følges op af et webinar i begyndelsen af november.

Alle medlemmer, der er +58 har modtaget en direkte invitation til møderne.

Ferieboligen i Løkken
Hovedbestyrelsen besluttede, at der nu sættes gang i et projekt med opførelse af nye ferieboliger i Løkken i et samarbejde mellem forbundet og Interesseforeningens Afdeling 7.

Den nuværende bygning med to lejligheder vil blive revet ned og erstattet med to nye bygninger med i alt tre lejligheder i forskellige størrelser.

Projekteringen går i gang, når det endelige tilsagn fra Interesseforeningen er på plads, men de nuværende ferieboliger kan fortsat bookes indtil udgangen af 2023. Man må dog forvente, at der allerede nu kan foregå f.eks. jordbundsundersøgelser på grunden.

Hent NYT fra DTS nr. 20/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14