SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 3/2024

12. februar 2024
OK24

Der blev søndag den 11. februar 2024 indgået forlig mellem Finansministeren og centralorganisationerne på statens område i CFU for perioden 1. april 2024 til 31. marts 2026.

Forliget betyder bl.a., at lønnen pr. 1. april 2024 stiger med 5,89% incl. den skønnede effekt af reguleringsordningen.

SKAF-sekretariatet, som er sekretariat for forbundets centralorganisation CO10, har lavet en sammenfatning af det generelle CFU-forlig, som kan findes her.

Se informationen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om forliget her.

Differencen på rammen ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på 8,8% og de 8,4%, som er angivet i sammenfatningen fra SKAF, skyldes, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen medregner den såkaldte reststigning på 0,4%. Reststigningen er udtryk for den lønudvikling, der sker i perioden udenfor det centralt aftalte forlig.

CO10´s hovedbestyrelse er i dag blevet orienteret om forligets indhold, og CO10 vil afholde informationsmøde for organisationerne i løbet af ugen.

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse behandler forliget på hovedbestyrelsesmødet den 20. februar 2024, hvor hovedbestyrelsen skal drøfte resultatet – og herunder processen for forbundets endelige stillingtagen til forliget.

I takt med, at der kommer afklaring af detaljerne i forliget, vil der løbende blive informeret nærmere på forbundets hjemmeside.

Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholder ordinært møde tirsdag den 20. februar 2024. På dagsordenen er bl.a. følgende emner:

  • OK24
  • Tillæg ’24
  • Kontingent – individuelt medlemskab
  • Økonomi
  • Nyt fra kredse, TR-fora og udvalg
  • Nyt fra sekretariatet 

Hent NYT fra DTS nr. 3/2024 i pdf-format her.

hjemme ill 14