SENESTE NYT

Arbejdsmiljøkampagne 2017

På siden her har vi samlet forskelligt materiale og links i forbindelse med Dansk Told & Skatteforbunds arbejdsmiljøkampagne 2017. Kampagnen er udarbejdet af forbundets Arbejdsmiljøudvalg.

Folderen

Find folderen "Hjælp dig selv og andre i et foranderligt SKAT" her og introbrevet til arbejdsmiljøkampagnen her.

Diagram til kortlægning af belastninger

Vi har udarbejdet et diagram, som du kan bruge til at kortlægge de belastninger, du står overfor eller midt i. Diagrammet vil kunne give dig en klar fornemmelse af, hvad der har stor betydning, er vigtigt samt har værdi for dig.

Du får et overblik over dine handlingsmuligheder i forhold til de enkelte udfordringers betydning for dig. Hvis du f.eks. ved allerede nu, at din arbejdsplads vil blive ændret geografisk ved de kommende strukturændringer, skal du træffe et valg. Du kan stille dig selv spørgsmålet om, hvorvidt det er af stor eller mindre betydning for dig, samt om det er muligt eller ikke muligt at ændre. Alt efter hvor i skemaet du sætter dit kryds, vil du få et pejlemærke i forhold til, om det er en vigtig belastning, hvor du bør handle, dvs. ændre udfordringen, hvis det er muligt, eller enten acceptere eller fjerne dig fra udfordringen, hvis det ikke er muligt at ændre.

Hvis du ikke kan acceptere at flytte arbejdsplads geografisk, og du ikke kan ændre beslutningen, må du se på andre muligheder for at fjerne dig fra udfordringen. Det kan f.eks. være, at du vil undersøge og overveje, om du kan søge andre arbejdsopgaver i SKAT eller udenfor SKAT, om du måske vil lade dig pensionere fra SKAT, eller om der findes andre muligheder. Hent diagrammet her

Stresstest

Mange medarbejdere på moderne arbejdspladser oplever i øjeblikket en fornemmelse af stigende arbejdspres. Få klarhed over om du er i risikogruppen - Test din stress via denne hurtige Mini-stresstest fra Falck her.

SKATs Intranet

På miniportalen om stress på SKATs Intranet kan du finde flere gode links til eksterne sider, hvor du kan læse meget mere om stress.

Eksterne links (findes ligeledes på miniportalen)

Fra stress til trivsel
Måske kan du huske ”reklamen” fra TV, hvor medarbejderen og lederen står i elevatoren og lederen spørger medarbejderen, hvordan det går. På denne side kan du få meget mere viden om hvad stress er, samt hvordan man kan forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Du kan endvidere se en video, hvor psykolog og postdoc ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Malene Friis Andersen, fortælle om kortvarig og langvarig stress. Følg linket her.

Stress og stresshåndtering
Hent inspiration og værktøjer til, hvordan den enkelte medarbejder, lederen og arbejdspladsen kan arbejde med at forebygge stress her.

Stressfri hverdag
Få inspiration og metoder til at arbejde med forebyggende indsatser på arbejdspladsen. Forebyg stress i fællesskab – et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til arbejdsmiljøgrupper, som vil sætte gang i forebyggelsen af stress blandt ansatte. Følg linket her.  

Andre eksterne links

Sundhedsstyrelsen
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse om vigtigheden af mental sundhed og, hvor meget det betyder, hvordan man går og har det. Både for den enkeltes livskvalitet og for risikoen for at udvikle sygdom. Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress og om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Du kan endvidere finde Sundhedsstyrelsens pjece om stress på siden. Følg linket her.

Sammen om mental sundhed
Sundheds- og Ældreministeriet har, i et tværgående samarbejde med arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed mv. på arbejdspladsen, oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde værktøjer og gode råd, som du kan bruge, hvis du er ved at gå ned med flaget eller skal tilbage efter en sygemelding. Du får også værktøjer og gode råd, som du kan bruge til at hjælpe andre, hvis du oplever, at en medarbejder eller en kollega har det svært. Følg linket her

Styrk din sundhed med solid viden og anbefalinger fra PFA
Her kan du finde gode råd, der bygger på en integreret tilgang til sundhed. PFA benytter eksperter, der arbejder med effektdokumenterede værktøjer, og PFA læner sig op ad store videnskabelige undersøgelser og anbefalinger. Følg linket her

Bliv meget klogere på stress
Alle oplever situationer, hvor man skal yde mere, end man har ressourcer til. Ligegyldigt hvor stærk du er, kan du komme i en situation, hvor du mærker stress-symptomer. Bliv meget klogere på fakta og symptomer på stress. Få gode råd og værktøjer til at håndtere din stress fra Falck Mycare her.

Kurser om arbejdsglæde, trivsel eller forandringer
Hvis du er interesseret i kurser om arbejdsglæde og trivsel eller om forandringer, kan du f.eks. se firmaet Supplement’s udbud af kurser indenfor disse områder her.

Værktøjer til smartphone

App – Stresstesten
Få styr på din stress ved hjælp af denne app til din smartphone. Med App’en kan du finde dit stressniveau og resultatet består dels af en værdi og dels af en beskrivelse. Du har også mulighed for at se, hvordan din stress udvikler sig via App’en. Følg linket her

App – Stress af
Denne app giver dig nogle guidede øvelser, der målrettet påvirker både dit sind og din krop til indre ro og afslapning. Første trin er gratis mens de øvrige trin koster et mindre beløb at hente. Du kan med fordel prøve den første øvelse af og se om det har en effekt, inden du beslutter dig for, om du vil fortsætte. Følg linket her

Pixivejledninger fra PFA

Forstyrrelser i arbejdsdagen
Der findes mange former for forstyrrelser i løbet af arbejdsdagen. Det kan f.eks. være en kollega, der afbryder dig midt i en opgave eller teknologiske forstyrrelser fra pc, smartphones og tablets – når der f.eks. er sat lyd på hver gang, vi får en mail, sms o.s.v.

Forskning viser, at vi taber meget af vores koncentration, hver gang vi bliver forstyrret. I denne pixibog har PFA samlet nogle gode råd til reducering af koncentrationsforstyrrende elementer. Læs pixibogen her.

Mindfulness
Mange føler sig pressede i en arbejdsdag, der ofte er fortravlet, krævende og kompleks. Mindfulness hjælper dig med at være til stede i alt dette, til at finde dig selv, finde ro og styrke i dig selv, så du kan manøvrere i en stadig mere hektisk hverdag. Denne pixibog fra PFA kan hjælpe dig til bedre håndtering af arbejdspres, stress og manglende fokus med enkle men effektive værktøjer. Læs pixibogen her.

Bevægelse i arbejdsdagen
Mange af os sidder stille på arbejdet mindst 6-8 timer hver dag, kun afbrudt af transport i bilen eller af møder, hvor vi også sidder ned. Når du sidder stille foran din pc, er hjernen dit vigtigste arbejdsredskab. Men paradoksalt nok modvirker det at sidde stille i længere tid din tankekraft. Rent fysisk reducerer den stillesiddende position både blod- og ilttilførslen til hjernen, og får den til at fungere dårligere. Stillesiddende arbejde har derfor negative virkninger på dit energiniveau, din koncentration, kreativitet og hukommelse. Denne pixibog fra PFA hjælper dig til at øge dit energiniveau og din trivsel samt til at forebygge smerter, med små forandringer i din stillesiddende hverdag. Læs pixibogen her.

Din søvn er kernen til god energi
Hver fjerde dansker får ikke den nødvendige søvn, og hver tiende oplever så omfattende søvnproblemer, at det går ud over deres livskvalitet, humør og evne til at fungere i hverdagen. Denne manual fra PFA giver dig værktøjer i form af små forandringer i din hverdag, til at ændre dit liv, øge dit energiniveau, forbedre din livskvalitet og gøre dig mere robust overfor stress og infektioner. Manualen er til dig, der er nysgerrig på søvnens betydning, og som vil have gode værktøjer til god søvn eller som kæmper med at få nok søvn. Læs pixibogen her.