SENESTE NYT

Repræsentantskabsmøde 2016

Dansk Told & Skatteforbund afholdt repræsentantskabsmøde den 25. og 26. oktober 2016 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Læs referatet af repræsentantskabsmødet her.

Dagsorden:

 1. Velkomst - læs åbningstalen her.
 2. Valg af dirigent og mødesekretær
 3. Status på forbundets virksomhed og debat - læs beretningen her og udtalelse fra repræsentantskabet her.
 4. Aktuelle emner
 5. Foreløbig godkendelse af regnskabet for 2015 - se regnskabet her.
 6. Valg til ledige poster i TR-fora
 7. Mødet afsluttes


Valg til ledige poster i TR-fora

Ifølge forbundets vedtægter skal der ske nyvalg til poster i de fire TR-fora, hvor der er sket mandatnedlæggelse siden forbundets kongres i oktober 2014. Valgene er gældende til næste ordinære kongres i 2017.

Under dagsordenens punkt 6 skal der derfor – på baggrund af de mandatnedlæggelser, der er sket indtil primo august 2016 – ske valg til følgende ledige poster:

TR-Forum Kundeservice

 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Ejendom - Se kandidatliste for Hanne Mortensen her

TR-Forum Indsats

 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Virksomheds- og afgiftskontrol - Se kandidatliste for Marianne Schurmann her
 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Person- og datakontrol - Se kandidatliste for Tine Todsen her

TR-Forum Øvrige forretningsområder

 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Regnskab - Se kandidatliste for Ole Brandt her
 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Controlling og service - Se kandidatliste for Anette Prüsse Jensen her
 • Koordinerende tillidsrepræsentant for Spillemyndigheden - Se kandidatliste for Birgit Elnegaard her

Valgbare til posterne er alene valgte tillidsrepræsentanter, der organisatorisk er tilknyttet det pågældende forretningsområde.

Herudover har hovedbestyrelsen i forbindelse med strukturændringer i SKAT udpeget koordinerende tillidsrepræsentanter for

 • Kundeservice, Forretningsprocesser (Jens Norlund)
 • Kundeservice, Digital udvikling (Ulla Kær Andersen)
 • Inddrivelse, Inddrivelse, styring og udvikling (Helle Lundquist)
 • Økonomi, Styring og analyse (Jens Norlund)
 • Økonomi, Teknologi, Data og Sikkerhed (Ulla Kær Andersen)

Der er ikke valgte tillidsrepræsentanter i de pågældende enheder, og da der således ikke er nogen, der er valgbar til disse poster som koordinerende tillidsrepræsentanter, indstilles det til repræsentantskabet at bekræfte hovedbestyrelsens udpegninger.