SENESTE NYT

Repræsentantskabsmøde 2012

Dansk Told & Skatteforbunds repræsentantskabsmøde 2012 blev afholdt den 23. og 24. oktober 2009 på Hotel Comwell Grand Park i Korsør.

Se referat af mødet her.

Dagsorden

1.   Velkomst v/forbundsformand Jørn Rise

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Valg af dirigent og mødesekretær

4.   Situationen i SKAT generelt
      Læs hovedbestyrelsens beretning her.
      Læs udtalelse fra repræsentantskabsmødet her.

5.   Indkomne forslag (der var ikke indkommet forslag)

6.   Samarbejde med Seniorforeningen ToldSkat
      Se forslag til mulige vedtægtsændringer på en kommende kongres her.

7.   Foreløbig godkendelse af regnskabet for 2011
      Se regnskabet for 2011 her.

8.   Eventuelt