SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 34/2017

9. november 2017
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt ordinært møde tirsdag den 7. november 2017. På mødet behandlede hovedbestyrelsen bl.a. følgende emner:

Konstituering
Hovedbestyrelsen konstituerede Allan Christensen som ny næstformand i forbundet.

Ved afstemningen i hovedbestyrelsen fik Allan Christensen syv stemmer, mens modkandidaten Charlotte Rosdahl Schou fik fire stemmer.

Hovedbestyrelsen konstituerede forbundets repræsentation i interne og eksterne udvalg. I den forbindelse blev der oprettet to nye faglige udvalg – Motor og Vurdering – da de to områder nu er udskilt fra Kundeservice. Udvalgene består af de tillidsrepræsentanter, der organisatorisk hører til det pågældende område.

Der nedsættes ikke i denne omgang faglige udvalg, der retter sig mod Administrations- og Servicestyrelsen samt mod Udviklings- og Forenklingsstyrelsens områder.

Se hele konstitueringen her.

Mødeplan 2018
Hovedbestyrelsen vedtog mødeplan for 2018. Se mødeplanen her.

Det nye skattevæsen
Hovedbestyrelsen drøftede status på arbejdet med etableringen af det nye skattevæsen - herunder de drøftelser der har været i Samarbejdsudvalget i Implementeringsorganisationen (SU-IMP) om en "værktøjskasse" med personalepolitiske elementer, der kan anvendes i forbindelse med etableringen af de nye styrelser. Der vil meget blive tale om, at der gives lederne i de nye styrelser mulighed for at indgå aftaler om individuelle ordninger.

Personaleorganisationerne har gjort ledelsen opmærksom på, at det i den forbindelse skal præciseres, at organisationernes aftale- og forhandlingsret skal respekteres.

Krav til aftale- og overenskomstforhandlingerne 2018
Kravene til forhandlingerne fra forbundets centralorganisation CO10 blev godkendt på et repræsentantskabsmøde i centralorganisationen i mandags. Kravene skal nu koordineres med kravene fra de øvrige centralorganisationer i CFU.

CO10 har drøftet Moderniseringsstyrelsens opfattelse af, at den betalte frokostpause på statens område er en kutyme, der kan opsiges af de enkelte statslige arbejdsgivere. CO10 er ikke enig i den opfattelse.

CO10 mener, at retten til betalt frokostpause er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Retten til den betalte frokostpause er - således som den administreres på statens arbejdspladser – en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Tak til Marianne Nielsen
I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet blev der afholdt en velbesøgt reception for forbundets tidligere næstformand Marianne Nielsen, hvor medlemmer og samarbejdspartnere havde mulighed for at takke Marianne Nielsen for den store indsats for forbundets medlemmer som næstformand gennem mere end 15 år.

Marianne Nielsen vil i en periode fortsat være tilknyttet forbundets sekretariat med opgaver på især kompetenceområdet.


Generel lønstigning pr. 1. december 2017

Moderniseringsstyrelsen har nu udmeldt den generelle lønstigning på 1,5% pr. 1. december 2017.

I samme moment tager Moderniseringsstyrelsen dog forbehold for, at den udmeldte stigning kan blive ændret. Årsagen er, at lønudviklingen på henholdsvis det private og det statslige arbejdsmarked reelt først kan opgøres i januar 2018. Viser det sig, at den statslige lønudvikling pr. 1. december 2017 er højere end lønudviklingen på det private arbejdsmarked, så vil den udmeldte generelle lønstigning blive reduceret med den statslige merstigning.

Dansk Told & Skatteforbund vil selvfølgelig melde ud, når de reelle lønudviklinger er kendt.

Er der spørgsmål m.v. vedrørende lønstigningen, kan faglig sekretær Jan Nørner kontaktes via mail jn@dts.dk, eller telefon 26 74 48 41.

Hent NYT fra DTS nr. 34/2017 i pdf-format her.

 
hjemme ill 14
luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere