SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 22/2021

30. september 2021
Repræsentantskabsmødet

På Dansk Told & Skatteforbunds repræsentantskabsmøde den 26.-27. oktober 2021 skal der under punkt 6 afholdes valg til poster, som er blevet ledige i forbindelse med mandatnedlæggelse eller organisationsændringer.

Fristen for indsendelse af kandidatlister til valgene var tirsdag den 28. september. Ved fristens udløb var der kun indkommet én kandidatliste til hver af de valg, der skal foretages. Det betyder, at følgende vil blive valgt på repræsentantskabsmødet:

  • Næstformand for Fagforum Person under Skattestyrelsen: Tine Vestergaard Todsen.
  • Formand for Fagforum Borger- og Virksomhedskontakt under Skattestyrelsen: Bjarne Andersen.
  • Næstformand for Fagforum Borger- og Virksomhedskontakt under Skattestyrelsen: Sven Åge Andersen.

Posten som formand for Fagforum Jura under Skattestyrelsen er også ledig som konsekvens af mandatnedlæggelse. Da der pt. ikke er nogen tillidsrepræsentanter, der organisatorisk hører under Jura, er der ingen valgbare til posten, som derfor efterfølgende besættes ved konstituering i forbundets hovedbestyrelsen.

Indkomne forslag

Til behandling under punkt 4 på repræsentantskabsmødet, er der ved fristens udløb den 26. september 2021 indkommet ét forslag med følgende ordlyd:

”Forslaget går ud på, at vi skal have urafstemning blandt medlemmerne i forbindelse med resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Formålet med dette er, at man på den måde hører medlemmernes mening om det indgået resultatet, samt at man også inddrager medlemmerne, og derved også øger deres medbestemmelse.

Det vil så blive vores opgave at belyse den indgået aftale, så medlemmerne herefter kan træffe en beslutning til hvad de mener om den indgået aftale.

Det vil som tillæg, formentlig også være med til, at medlemmerne bliver mere aktive/interesseret i forbundets virke.”

Forslaget er fremsat af Henrik Lüthje, Valgenhed Høje-Taastrup.


Ny ret til tidligere pension

Sekretariatet får flere henvendelser om ny ret til tidligere pension – ”Arne-pensionen” – efter, at der er åbnet op for ansøgning om pensionen.

Derfor er der nu lagt en opdateret information om ordningen på hjemmesiden under ”Løn, pension og aftaler” – se informationen her.

Hent NYT fra DTS nr. 22/2021 i pdf-format her.

hjemme ill 14