SENESTE NYT

Kompetenceudvalget

Dansk Told & Skatteforbunds Kompetenceudvalg har følgende sammensætning:

Charlotte Rosdahl Schou (formand) - charlotte.schou@sktst.dk
Anita Illum (sekretær for udvalget) - anita.illum@dts.dk
Helle Lundquist - helle.lundquist@motorst.dk - Motorstyrelsen
Lise Ploug - lise.ploug@gaeldst.dk - Gældsstyrelsen
Irene Koefoed Olsen - irene.olsen@adst.dk - Administrations- og Servicestyrelsen
Allan Christensen - avc@dts.dk - Skattestyrelsen
Kim Andersen - kim.k.andersen@toldst.dk - Toldstyrelsen
Ulla Kær Andersen - ulla.kaer.andersen@ufst.dk - Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Jeanett Pfeiffer - jeanett.pfeiffer@vurdst.dk - Vurderingsstyrelsen
Pia Børglum - pib@sanst.dk - Skatteankestyrelsen
Susie Pedersen - sup@spillemyndigheden.dk - Spillemyndigheden
Tina Charlotte Olsen - tco@skm.dk - Departementet  


Nyt fra Kompetenceudvalget

Materiale fra Kompetenceudvalget


Den Statslige Kompetencefond