SENESTE NYT

Kongres 2014

Dansk Told & Skatteforbunds ordinære kongres blev afholdt den 21. og 22. oktober 2014 på Hotel Nyborg Strand.

Se referat af kongressen her.

Se videopklip fra indlæg og debatter på kongressen her.

Se tidsplan for kongressen her. Se deltagerliste her.

Dagsorden

1) Mødet åbnes
     Se åbningstalen ved kongressen her.

2) Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
     Se forretningsorden her.

3) Valg af mødets tillidsmænd
     Jørn Dysted og Peter Hansen blev valgt som dirigenter og Troels C. Lund og 
     Arne Lampe blev valgt som mødesekretærer.

4) Registrering af stemmeberettigede

5) Hovedbestyrelsens beretning
     Se den skriftlige beretning her.
     Se den mundtlige beretning her.
     Se udtalelse fra kongressen her.

6) Indkomne forslag
     a) Forslag til strategi for Dansk Told & Skatteforbunds. Se forslaget her.

7) Regnskab for 2011, 2012 og 2013
     Se regnskabet for 2011 her.
     Se regnskabet for 2012 her.
     Se regnskabet for 2013 her.

8) Budget for 2015, 2016 og 2017
     Se forslaget til budget 2015-2017 her.
     Se forslaget vedrørende ferieboligvirksomheden i kongresperioden her.

9) Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
     Se regnskabet for 2011 her.
     Se regnskabet for 2012 her.
     Se regnskabet for 2013 her.

10) Valg af formand
       Se kandidatliste for Jørn Rise her.

11) Valg af næstformand
       Se kandidatliste for Marianne S. Nielsen her.

12) Valg af bestyrelser for de 4 tillidsrepræsentantfora bestående af:
       1. Formand
       2. Næstformand
       3. Koordinerende tillidsrepræsentant for afdling under forretningsområdet
       Se hovedbestyrelsens forslag til valgprocedurer i forbindelse med valget her.
       Se ændringsforslag til valgprocedurer fra Kreds III (Syddanmark) her.
       Se kandidatlister for TR-forum Kundeservice her.
       Se kandidatlister for TR-forum Indsats her.
       Se kandidatlister for TR-forum Inddrivelse her.
       Se kandidatlister for TR-forum Øvrige forretningsområder her.
      
13) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
       Genvalg af Poul Tackmann og Lars Kryger Nielsen som revisorer og
       Rune Pedersen og Orla Olesen som revisorsuppleanter.
      
14) Valg af legatbestyrelse samt revisor
       Følgende blev valgt til legatbestyrelsen:
       Preben Buchholtz med Jon Mikkelsen som suppleant.
       Orla Riishede med Jens Lund Marxen som suppleant.
       Hans-Jørgen Lindhardtsen med Lone Byg som suppleant.
       Ole Ivan Pedersen som revisor.
      
15) Mødet afsluttes