SENESTE NYT

Kongres 2017

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ordinær kongres den 24. og 25. oktober 2017 på Hotel Nyborg Strand.

Dagsorden:

 1. Mødet åbnes
  Se åbningstalen til kongressen her.
   
 2. Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
  Se hovedbestyrelsens forslag til forretningsorden her.
   
 3. Valg af mødets tillidsmænd
  Jørn Dysted og Kim Theil Møllmann valgtes som mødets dirigenter og Susanne Riis Nielsen og Orla Olesen som mødesekretærer.
   
 4. Registrering af stemmeberettigede
   
 5. Hovedbestyrelsens beretning
  Læs den skriftlige beretning her - iPaper - PDF-format
  Læs den mundtlige beretning her.
  Læs udtalelse fra kongressen her.
   
 6. Indkomne forslag
  Se hovedbestyrelsens forslag til ændring af forbundets vedtægter her
  Se hovedbestyrelsens forslag vedrørende valg af leverandør til medlemstilbuddet helbredssikring/sundhedsforsikring her
   
 7. Regnskab for 2014, 2015 og 2016
  Se regnskabet for 2014 her
  Se regnskabet for 2015 her
  Se regnskabet for 2016 her
   
 8. Budget for 2018, 2019 og 2020
  Se forslaget til budget her
  Se forslaget til fastsættelse af kontingent her

  Se hovedbestyrelsens ændringsforslag til budgettet her
  Se hovedbestyrelsens ændringsforslag til fastsættelse af kontingent her 
   
 9. Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
  Se regnskabet for 2014 her
  Se regnskabet for 2015 her
  Se regnskabet for 2016 her
   
 10. Valg af formand
  Se kandidatliste for valg af forbundsformand her
   
 11. Valg af bestyrelser for de 4 tillidsrepræsentantfora bestående af:
         1. Formand
         2. Næstformand
         3. Koordinerende tillidsrepræsentant for afdeling under forretningsområdet

  Se kandidatlister for valg i TR-forum Indsats her
  Se kandidatlister for valg i TR-forum Kundeservice her
  Se kandidatlister for valg i TR-forum Inddrivelse her
  Se kandidatlister for valg i TR-forum Øvrige forretningsområder her
   
 12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Poul Tackmann og Lars Kryger Nielsen som revisorer og Rune Pedersen og Orla Olesen som revisorsuppleanter.
   
 13. Valg af legatbestyrelse samt revisor
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Preben Buchholtz Hansen og Lone Byg til legatbestyrelsen med Ole Bjerne Sørensen og Karsten Juncher som suppleanter samt genvalg af Ole Ivan Pedersen som revisor for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat.
   
 14. Mødet afsluttes