SENESTE NYT

Kongres 2020

Dansk Told & Skatteforbund afholdt ordinær kongres den 20. og 21. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand.

Se referat af kongressen her.

Dagsorden:

 1. Mødet åbnes
  Se forbundsformand Jørn Rises åbningstale her
   
 2. Vedtagelse af mødets dagsorden samt forretningsorden
  Se forretningsorden her
   
 3. Valg af mødets tillidsmænd
  Jørn Dysted og Kim Theil Møllmann valgtes som mødets dirigenter og Anita Ahlgreen og Peter D. Jørgensen som mødesekretærer.
   
 4. Registrering af stemmeberettigede
   
 5. Hovedbestyrelsens beretning
  Se den skriftlige beretning her
  Se den mundtlige beretning her
   
 6. Indkomne forslag
  Se hovedbestyrelsens forslag til ændring af forbundets vedtægter her - se de reviderede vedtægter her
  Se hovedbestyrelsens forslag til strategiprogram for Dansk Told & Skatteforbund 2021 - 2023 her
   
 7. Regnskab for 2017, 2018 og 2019
  Se regnskabet for 2017 her
  Se regnskabet for 2018 her
  Se regnskabet for 2019 her
   
 8. Budget for 2021, 2022 og 2023
  Se forslaget til budget her
  Se budgetforslagets regulering af kontingentsatserne her
  Se hovedbestyrelsens ændringsforslag til budgettet her
   
 9. Regnskaber for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat
  Se regnskabet for 2017 her
  Se regnskabet for 2018 her
  Se regnskabet for 2019 her
   
 10. Valg af formand
  Se kandidatliste for valg af forbundsformand her

  Kandidatlister skal være indsendt til forbundets sekretariat senest den 22. september 2020
   
 11. Valg af næstformand
  Se kandidatliste for valg af næstformand her

 12. Valg af formand og næstformand for tillidsrepræsentantfora samt fagfora under Skattestyrelsen jfr. § 14, stk. 1 og 2

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Skat her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for TR-Forum Skat her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Person her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for Fagforum Person her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Erhverv her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for Fagforum Erhverv her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Selskab her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for Fagforum Selskab her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Særlig Kontrol her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for Fagforum Særlig Kontrol her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Jura her
  Se kandidatliste til valg af formand for Fagforum Økonomi her

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Gæld her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for TR-Forum Gæld her

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Told her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for TR-Forum Told her

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Vurdering her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for TR-Forum Vurdering her

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Motor her

  Se kandidatliste til valg af formand for TR-Forum Udvikling og Forenkling her
  Se kandidatliste til valg af næstformand for TR-Forum Udvikling og Forenkling her 

 13. Valg af fire hovedbestyrelsesmedlemmer som repræsentanter for valggrupperne, jfr. § 14, stk. 10 og 11

 14. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Poul Tackmann og Lars Kryger Nielsen som revisorer og Rune Pedersen og Orla Olesen som revisorsuppleanter.

 15. Valg af legatbestyrelse samt revisor
  Hovedbestyrelsen indstiller genvalg af Preben Buchholtz Hansen og Lone Byg til legatbestyrelsen med Ole Bjerne Sørensen og Karsten Juncher som suppleanter samt genvalg af Ole Ivan Pedersen som revisor for Dansk Told & Skatteforbunds Fælleslegat.

 16.  Mødet afsluttes