SENESTE NYT

Løn, pension og aftaler

De generelle lønaftaler for Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer indgås ved aftale- og overenskomstforhandlinger mellem Skatteministeriet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Dansk Told & Skatteforbund er her repræsenteret af forbundets centralorganisation CO10. Se Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 her.

I tilslutning til de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger forhandler Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat/CO10 lokale aftaler på Skatteministeriets område med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Se cirkulære om Organisationaftale for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om ny lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet her.

Læs om resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2024 her, i 2021 her, i 2018 her og i 2015 her.

Læs om de aftalte lønsatser under Ny Løn pr. 1. april 2024 her, 1. oktober 2023 her, 1. april 2023 her, 1. oktober 2022 her, 1. april 2022 her, 1. oktober 2021 her, 1. april 2021 her, 1. februar 2021 her, 1. april 2020 her, 1. oktober 2019 her, 1. april 2019 her, 1. oktober 2018 her, 1. april 2018 her, 1. december 2017 her, 1. april 2017 her, 1. april 2016 her og pr. 1. april 2015 her.

Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 blev indgik der en række forhold på pensionsområdet, der fortsat er gældende. Se informationen om OK 2011 (afsnit 5 om pension) her.

I de enkelte styrelser under Skatteministeriet forhandles der hvert år om tillæg under Ny Løn. I Skatteforvaltningen foregår forhandlingerne styrelserne, og det er tillidsrepræsentanterne i TR-fora, der forhandler for medlemmerne under styrelsen.

Læs om tillægsforhandlingerne i 2024 her og 2023 her.

For tjenestemænd er tjenestemandspensionen fastsat ved lov. Læs om tjenestemandspension her.

For overenskomstansatte - og for tjenestemænd, der får indbetalt pensionsbidrag af løndele, som ikke er omfattet af tjenestemandspensionen - indbetales der 18% til medlemmets pensionsordning i PFA Pension. Læs om PFA Pension her. Læs om ny ret til tidlig pension her.

Se Dansk Told & Skatteforbunds informationsslides om pension og seniorordninger m.v. her.

Ved siden af de mere generelle lønaftaler indgås der en række aftaler mellem Dansk Told & Skatteforbund og Skatteforvaltningen, der på forskellig vis vedrører medlemmernes ansættelsesforhold. Læs om aftaler i Skatteforvaltningen (Skatteministeriet) her.