SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 24/2023

14. november 2023
Hovedbestyrelsesmøde

Dansk Told & Skatteforbunds hovedbestyrelse afholdt møde den 13. november 2023 med bl.a. følgende emner på dagsordenen:

OK24
Centralorganisationen CO10 har behandlet kravene til aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2024 på et repræsentantskabsmøde den 1. november. CO10´s krav har især fokus på lønstigninger til medlemmerne.

Kravene skal nu koordineres med kravene fra de øvrige centralorganisationer i Centralorganisationernes FællesUdvalg (CFU), inden de fremsættes overfor finansministeren.

Tillægsforhandlingerne 2024
Forberedelserne til tillægsforhandlingerne i 2024 i Skatteforvaltningens styrelser er nu gået i gang.

Dansk Told & Skatteforbund er ved en møderække ved at klæde tillidsrepræsentanterne på til at forhandle og støtte medlemmerne i forbindelse med tillægsforhandlingerne i 2024. Materiale med information om forhandlingerne vil løbende blive lagt på hjemmesiden her.

Evaluering af kongressen
Hovedbestyrelsen evaluerede den ordinære kongres på Hotel Nyborg Strand den 24. og 25. oktober 2023.

Der var generel tilfredshed med kongressens form, forløb og indhold. Se materialet fra kongressen her.

Konstituering
Hovedbestyrelsen gennemgik konstitueringen over forbundets repræsentation i eksterne og interne sammenhænge samt konstitueringen af koordinerende tillidsrepræsentanter i Skatteforvaltningens afdelinger. Se konstitueringslisten her og oversigten over koordinerende tillidsrepræsentanter i styrelserne her.

Mødeplan 2024
Hovedbestyrelsen planlægger at afholde følgende møder i 2024:

23. januar – Teams
20. februar – fysisk
19. marts – fysisk
8. april – Teams
6. maj – fysisk
7. maj – tillidsrepræsentantkonference
10.-11. juni – fysisk
22. august – Teams
23. september – fysisk
21. oktober – fysisk
22.-23. oktober – repræsentantskabsmøde
19. november – fysisk
9.-10. december – fysisk

Ekstraordinær kongres
Dansk Told & Skatteforbund afholder den 15. november 2023 ekstraordinær kongres i Codanhus med beslutning om fusion med TAT gennem behandling af forslag til vedtægtsændring og ændret budget for den kommende kongresperiode. Se materialet til kongressen her.

I forbindelse med kongressen vil forbundets tillidsrepræsentanter i Skatteforvaltningen blive orienteret om de kommende tillægsforhandlinger i 2024 samt OK24.

Hent NYT fra DTS nr. 24/2023 i pdf-format her.

hjemme ill 14