Valgenhed København - Copenhagen Towers

Dansk Told & Skatteforbunds Valgenhed København - Hannemanns Allé 25.


Tillidsrepræsentanter ved Valgenhed København - Copenhagen Towers:

Kim Klokhøj03

Kim Klokhøj

Formand for Valgenhed Copenhagen Towers

Hannemanns Allé
Kim.Klokhoj@sktst.dk
723 88497


Information fra Valgenhed København - Copenhagen Towers:

Vedtægter m.v.

Generalforsamlinger