SENESTE NYT

Ny Løn - Tillægsforhandlingerne 2021

På denne side finder du oplysninger og materiale, der relaterer sig til tillægsforhandlingerne i 2021.

Siden vil løbende blive opdateret i takt med, hvor langt Skatteforvaltningen og Dansk Told & Skatteforbund er i processen for forhandlingerne. 

Det er ikke sikkert, at du vil kunne få svar på alle dine spørgsmål til proces m.v. for forhandlingerne. Derfor er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant og/eller den koordinerende tillidsrepræsentant for den afdeling du er ansat i. Du kan via nedenstående link se, hvem der er den forhandlingsberettigede koordinerende tillidsrepræsentant for dig.

Ellers er du også velkommen til at kontakte faglig sekretær Jan Nørner i Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat på jn@dts.dk eller telefon 26 74 48 41.


Materiale fra Skatteforvaltningen

Se Skatteforvaltningens lønpolitik her.

Se Vejledning til PULS-tillægsforhandlinger for medarbejdere i Skatteministeriets styrelser - 2021 - her.


Gode råd - før, under og efter en lønsamtale

Læs de gode råd fra Dansk Told & Skatteforbund her.


DTS stillingsprofiler

Se profiler for DTS - Konsulenter og fagkonsulenter her.

Se profiler for DTS - Specialkonsulenter og chefkonsulenter her.


Oversigter over tidsplaner for tillægsforhandlingerne 2021 (opdateres løbende i takt med, at materialet er klar)


Indstillingsskema

Hent Dansk Told & Skatteforbunds individuelle indstillingsskema til brug ved tillægsforhandlingerne for 2021 her.

Se lønsatserne for tjenestemænd pr. 1. april 2020 her.

Se lønsatserne for overenskomstansatte pr. 1. april 2020 her.

(Lønsatserne pr. 1. februar 2021 anvendes ikke ved tillægsforhandlingerne)


Oversigt over fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter i: