SENESTE NYT

NYT fra DTS nr. 32/2020

22. oktober 2020
Kongres 2020

Dansk Told & Skatteforbund afholdt kongres på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 20. og onsdag den 21. oktober 2020.

Læs åbningstalen til kongressen her og den mundtlige beretning her.

Kongressen blev af hensyn til coronasituationen afviklet uden gæster – og de delegerede kunne vælge at deltage virtuelt.

Kongressen vedtog en justering af forbundets vedtægter – se ændringerne her.

Der blev vedtaget et strategiprogram for forbundets arbejde i relation til udviklingen af Skatteministeriets styrelser – se strategiprogrammet her.

Kongressen vedtog et budget for de kommende tre år, som betyder, at kontingentet pr. måned for ordinære medlemmer stiger med 12 kr. pr. 1. januar 2021. Samtidig nedsættes den månedlige betaling til gruppelivsordningen og forsikringen ved kritisk sygdom med 10 kr. Netto vil der derfor, når skattefradraget for fagligt kontingent regnes med, være en lille nedgang i den månedlige betaling.

Hovedbestyrelsens ændringsforslag til budgettet, så sekretariatet kan flytte til Codanhus næste år i et fællesskab med bl.a. Politiforbundet, blev også vedtaget.

Jørn Rise blev genvalgt som forbundsformand med akklamation og tilsvarende var der genvalg af Allan Christensen som næstformand med akklamation.

Der var også genvalg til de fire valggrupperepræsentanter i hovedbestyrelsen. Se sammensætningen af hovedbestyrelsen her.

Kongressen var et farvel til Niels Gyrsting, som repræsenterede Kreds IV (Hovedstaden m.v.) i hovedbestyrelsen. Kredsen er nu fusioneret med Kreds III (Øst), som er den fortsættende kreds.

Det var også et farvel til faglig sekretær Connie Mortensen, som har valgt at gå på pension ved månedens udgang.

Kongressen takkede for deres store indsats i hovedbestyrelse og i forbundets sekretariat, hvor begge især har haft arbejdsmiljø som fokusområde.

Hent NYT fra DTS i pdf-format her.

hjemme ill 14