Dine tillidsrepræsentanter

Lokalt

I Dansk Told & Skatteforbund vælges tillidsrepræsentanterne under Skatteministeriet tæt ved medlemmerne i Valgenhederne.

Det er her, at medlemmerne kender tillidsrepræsentanten - og er trygge ved at henvende sig til en, som de kender. Det kalder vi nærhedsprincippet.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant - uanset hvad det handler om. Hvis ikke vedkommende er den rette til at hjælpe dig i den konkrete situation, vil din lokale tillidsrepræsentant kunne formidle kontakten til den relevante tillidsrepræsentant.

Se oversigten over tillidsrepræsentanterne i Valgenhederne her.


Regionalt

De lokale tillidsrepræsentanter indgår i tre geografiske kredse, hvor de mødes, erfaringsudveksler og koordinerer på tværs af geografi og styrelserne under Skatteministeriet. Du kan finde tillidsrepræsentanterne i kredsene her:

Landsdækkende 

For de forskellige styrelser i Skatteforvaltningen er der udpeget fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter, som repræsenterer Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer ved møder og i dialog for forhandlinger med ledelsen i områderne - bl.a. i forbindelse med tillægsforhandlinger.

Se oversigten over fællestillidsrepræsentanter og koordinerende tillidsrepræsentanter i de TR-fora, der retter sig mod Skatteforvaltningens styrelser her:

Du er også altid meget velkommen til at kontakte Dansk Told & Skatteforbunds sekretariat, hvis du har brug for hjælp.